در حال نمایش 8 نتیجه

ماژول دما و فشارسنج GebraBit ICP-20100

$6.08
 • ولتاژ تغذیه و لاجیک ماژول :‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • رنج اندازه‌گیری فشار: ۳۰ تا ۱۱۰ کیلوپاسکال
 • دقت فشار مطلق: ۲۰± پاسکال
 • دقت فشار نسبی: 1± hpa
 • رزولوشن فشار: ۲۰ بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور دما و فشار GebraBit BMP390

$4.51
 • ولتاژ تغذیه:  3V3 یا 1V8
 • جریان مصرفی: (Typ. 20 mA) 10 تا 30mA
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • محدوده اندازه‌گیری فشار: 300 تا 1250hpa
 • دقت فشار مطلق:  0.33hpa± تا 0.5hpa±
 • دقت اندازه‌گیری دما: ۰.۰۱ تا ۰.۰۴ درجه سانتی‌گراد
 • دمای کاری: ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتی‌گراد
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور دما، رطوبت و فشار بارومتریک GebraBit BME280

$5.53
 • ولتاژ تغذیه: 3V3 یا 1V8
 • جریان مصرفی: 10mA (Typ. 20 mA) تا 30mA
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • محدوده فشار: 300hpa تا 1100hpa
 • دقت اندازه‌گیری دما: ۰.۰۱ درجه سانتی‌گراد
 • محدوده اندازه‌گیری رطوبت: 0 تا 100 %RH
 • پکیج: GebraBit small(36.29mm x 32.72mm)

ماژول فشار GebraBit KP229L2920

$7.12
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: آنالوگ – ولتاژ
 • رنج فشار: ۱۰ تا ۴۰۰ کیلوپاسکال
 • دقت اندازه گیری فشار: 1Kpa
 • دمای کاری: ۴۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول فشار بارومتریک GebraBit MS5611-01BA03-50

$9.49
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • رنج فشار: ۱۰ تا ۱۲۰۰ میلی بار
 • دقت اندازه گیری فشار: ۱.۵± میلی بار
 • دمای کاری: ۴۰- تا ۱۲۵ درجه سانتی‌گراد
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول فشار بارومتریک GebraBit MS563702BA03

$4.66
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C
 • رنج فشار: ۱۰ تا ۲۰۰۰ میلی بار
 • دقت اندازه گیری فشار: ۲± تا ۴± میلی بار
 • دمای کاری: ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتی‌گراد
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول فشار گیج GebraBit 2SMPP-02

$9.08
 • ولتاژ تغذیه :5V
 • جریان مصرفی: 10mA تا 30mA
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • محدوده‌ی فشار: 0Kpa تا 53Kpa
 • دقت فشار: %۰.۸±
 • حساسیت به فشار: 8mV/Kpa تا 10mV/Kpa
 • پکیج:  GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول فشارسنج بارومتریک GebraBit DPS310XTSA1

$5.33
 • ولتاژ تغذیه‌: 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ.20mA)
 •  خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • رنج اندازه‌گیری فشار: 300 تا 1200hpa
 • دقت اندازه‌گیری فشار: 0.06Pa
 • محدوده دمایی: ۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد
 • دقت اندازه‌گیری دما: °۰.۰۱ سانتی‌گراد
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)