در حال نمایش 10 نتیجه

ماژول 9 محوره ژیروسکوپ شتاب سنج و قطب نما GebraBit ICM20948

$9.69
 • تعداد محورها: ۹ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • ADC شتاب سنج، ژیروسکوپ و مغناطیس سنج : 16 بیت
 • FSR شتاب سنج: 16± (g), ±2, ±4, ±8
 • FSR ژیروسکوپ: 2000±, 1000±, 500± (dps), ±250
 • FSR مغناطیس سنج: 4900µT±
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژایروسکوپ و شتاب سنج 6 محوره GebraBit ICM20689

$5.44
 • تعداد محورها: ۶ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 3.3V یا 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR شتاب سنج: 16± (g), ±2, ±4, ±8
 • ADC شتاب سنج : 16 بیت
 • FSR ژیروسکوپ: 2000±, 1000±, 500± (dps), ±250
 • ADC ژیروسکوپ : 16 بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژیروسکوپ 3 محوره GebraBit IAM-20380

$13.50
 • تعداد محورها: ۳ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR ژیروسکوپ : ±1000, ±2000 (dps), ±250, ±500
 • ADC ژیروسکوپ : 16 بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج 6 محوره GebraBit IAM-20680

$11.45
 • تعداد محورها: ۶ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 3.3V یا 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال  -I2C یا SPI
 • دقت شتاب سنج:  ۱۶±, ۸±, ۴±, ۲±
 • حساسیت شتاب سنج SF : 16384, 2048 (LSB/g), 4096, 8192
 • ADC شتاب سنج : 16-Bit
 • FSR ژیروسکوپ: ±1000, ±2000 (dps), ±250, ±500
 • ADC ژیروسکوپ : 16 بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج 6 محوره GebraBit ICM20602

$3.94
 • تعداد محورها: ۶ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول:‌ 3.3V یا 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR شتاب سنج : ±16(g), ±2, ±4, ±8
 • ADC شتاب سنج : 16 بیت
 • FSR ژیروسکوپ: 2000± ,1000± (dps), ±250, ±500
 • ADC ژیروسکوپ : 16بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج 6 محوره GebraBit ICM20649

$9.13
 • تعداد محورها: ۶ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 3.3V یا 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR شتاب سنج: 16± (g), ±2, ±4, ±8
 • ADC شتاب سنج : 16 بیت
 • FSR ژیروسکوپ: 4000±, 2000±, 1000± (dps), ±500
 • ADC ژیروسکوپ : 16 بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج GebraBit IAM-20680HP

$19.25
ماژول ژیروسکوپ و شتاب سنج GebraBit IAM-20680HP GebraBit IAM-20680HP یک سیستم ردیابی حرکت 6 محوره خودرو با کارایی بالا است

ماژول ژیروسکوپ، شتاب و فشارسنج GebraBit ICM20789

$9.60
 • تعداد محورها: ۷ محور
 • ولتاژ لاجیک ماژول :‌ 1.8V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR شتاب سنج: 16± (g), ±2, ±4, ±8
 • ADC شتاب سنج : 16 بیت
 • FSR ژیروسکوپ: 2000±, 1000±, 500± (dps), ±250
 • ADC ژیروسکوپ : 16 بیت
 • رنج اندازه‌گیری فشار: ۲۵ تا ۱۱۵ کیلوپاسکال
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور مغناطیس سنج سه محوره GebraBit RM3100

$44.00
ماژول سنسور مغناطیس سنج سه محوره GebraBit RM3100 با محدوده اندازه گیری میدان مغناطیسی 1100µT± با خروجی دیجیتال I2C و SPI

ماژول شتاب سنج و ژیروسکوپ 6 محور GebraBit IIM-42652

$10.55
 • تعداد محور: ۶
 • ولتاژ تغذیه و لاجیک ماژول :‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C یا SPI
 • FSR (g) شتاب سنج: 16± ,8± ,4± ,±2
 •  FSR (dps) ژیروسکوپ: 2000± ،1000± ،500± ،250± ،62.5± ،31.25±، 15.625±
 • ADC شتاب سنج و ژیروسکوپ: 16 بیت
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)