در حال نمایش 6 نتیجه

ماژول GEBRABIT PH

$2.47
 • سنجش: غلظت یون هیدروژن (PH)
 • خروجی: آنالوگ
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول اندازه گیری اکسیژن محلول در آب GEBRABIT

$3.08
 • اندازه گیری: میزان اکسیژن محلول در آب (Dissolved Oxygen) یا DO
 • ویژگی: سازگار با GEBRABUS
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول اندازه گیری هدایت الکتریکی GEBRABIT

$6.55
 • ولتاژهای تغذیه: 3V3 و 5V
 • ویژگی: سازگار با GEBRABUS
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص باران GEBRABIT Rain Sensor

$1.65
 • خروجی: آنالوگ
 • قابلیت: تنظیم آستانه رطوبت با پتانسیومتر
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول تشخیص کدری و آلودگی آب GEBRABIT TSW-20M

$1.81
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ/ دیجیتال
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)