در حال نمایش 11 نتیجه

ماژول ال ای دی GebraBit LED MODULE

$1.87
 • ولتاژ تغذیه و لاجیک ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 50 میلی‌آمپر (typ. 30mA)
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص حرکت، مجاورت، رنگ و نور محیط GebraBit APDS-9960

$4.64
 • ولتاژ تغذیه: VLED یا 3V
 • جریان مصرفی: 10mA تا 30mA (typ.20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال I2C
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • گین (بهره): 16X, 1X, 4X, 64X
 • پیک طول‌موج: 950nm
 • محدوده طول موج: 360 تا 1100nm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x32.72mm)

ماژول تشخیص رنگ و نور GebraBit BU27006MUC-ZTR

$3.13
 • ولتاژ تغذیه: 3V3 یا 1V8
 • جریان مصرفی: (Typ. 20 mA) 10 تا 30mA
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C
 • محدوده کاری : 50k lux
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • گین (بهره): 128X,1X,32X,4X
 • پیک طول موج: 560nm
 • محدوده طول موج: 400 تا1100nm
 • نوع پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنجش نور محیط GebraBit LTR-303ALS-01

$2.18
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • خروجی: دیجیتال – I2C
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • رنج طول موج: ۳۶۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور GebraBit UVB

$9.28
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • طول موج پیک: ۳۱۰ نانومتر
 • محدوده طول موج: ۲۴۰ تا ۳۲۰ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور نور فرابنفش GebraBit UVA

$7.50
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • طول موج پیک: ۳۶۰ نانومتر
 • محدوده طول موج: ۲۹۵ تا ۴۹۰ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور نور محیط GebraBit TSL2572

$3.89
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • گین: 1X, 8X, 16X, 120X
 • طول موج پیک: ۷۰۰~ و ۸۴۰~ نانومتر
 • محدوده طول موج: ۴۰۰~ تا ۱۱۰۰~ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول شدت نور GebraBit Light Sensing

$2.94
 • ولتاژ تغذیه و لاجیک ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • رنج طول موج: ۴۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر
 • ماکزیمم طول موج: ۵۶۰-۵۴۰ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول نور محیط GebraBit ISL76671AROZ-T7

$5.05
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر (typ. 20mA)
 • نوع خروجی: آنالوگ – ولتاژ
 • رنج کاری: 0.01 تا 100 lux
 • طول موج پیک: ۵۲۰ نانومتر
 • محدوده طول موج: ۳۸۰~ تا ۶۰۰~ نانومتر
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول نور محیط آنالوگ GebraBit BH1603FVC-TR

$2.29
 • ولتاژ تغذیه:  3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول : (Typ. 20 mA) 10mA تا 30mA
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • گین (بهره): 3Steps
 • پیک طول موج: 560nm
 • محدوده طول موج: 400~760nm
 • پکیج: GebraBit small(36.29mm x 32.72mm)

ماژول نور محیط دیجیتال GebraBit APDS-9306-065

$3.27
 • ولتاژ تغذیه: 1V8 یا 3V
 • جریان مصرفی: 10mA تا 30mA (typ.20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال I2C
 • رزولوشن: ۲۰ بیت
 • گین (بهره): 18X, 1X, 3X, 6X, 9X
 • پیک طول موج: 560nm
 • محدوده طول موج: 420 تا 700nm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x32.72mm)