در حال نمایش 3 نتیجه

ماژول درایور موتور GebraBit L9110S

$3.06
 • تعداد کانال خروجی: ۲
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 2.5V تا 12V
 • جریان مصرفی ماژول: 20 تا 60 میلی‌آمپر (typ. 40mA)
 • نوع خروجی: آنالوگ – ولتاژ
 • 2.5 تا 12 ولت :VM
 • جریان DC خروجی: 800mA
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول درایور موتور GebraBit MPC17510AEJ

$5.66
 •  کانال خروجی: ۱+ ۱ درایور سلنوئید
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ ۵ ولت
 • جریان مصرفی ماژول: 20 تا 60 میلی‌آمپر (typ. 40mA)
 • نوع خروجی: آنالوگ – ولتاژ
 • 2 تا 15 ولت :VM
 • جریان DC خروجی: 1.2A
 • پروتکل ارتباطی: منطق دیجیتال و PWM
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول درایور موتور GebraBit MX1508

$3.41
 • تعداد کانال خروجی: ۲
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌  3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 20 تا 60 میلی‌آمپر (typ. 40mA)
 • نوع خروجی: آنالوگ – ولتاژ
 • 3.3 تا 7 ولت :VM
 • جریان DC خروجی: 2 آمپر
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)