نمایش 1–12 از 44 نتیجه

ماژول GEBRABIT PH

$2.47
 • سنجش: غلظت یون هیدروژن (PH)
 • خروجی: آنالوگ
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول ال ای دی GebraBit LED MODULE

$1.87
 • ولتاژ تغذیه و لاجیک ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 50 میلی‌آمپر (typ. 30mA)
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول اندازه گیری اکسیژن محلول در آب GEBRABIT

$3.08
 • اندازه گیری: میزان اکسیژن محلول در آب (Dissolved Oxygen) یا DO
 • ویژگی: سازگار با GEBRABUS
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول اندازه گیری هدایت الکتریکی GEBRABIT

$6.55
 • ولتاژهای تغذیه: 3V3 و 5V
 • ویژگی: سازگار با GEBRABUS
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص باران GEBRABIT Rain Sensor

$1.65
 • خروجی: آنالوگ
 • قابلیت: تنظیم آستانه رطوبت با پتانسیومتر
 • پکیج: GebraBit medium (36.29mm x 46.18mm)

ماژول تشخیص حرکت، مجاورت، رنگ و نور محیط GebraBit APDS-9960

$4.64
 • ولتاژ تغذیه: VLED یا 3V
 • جریان مصرفی: 10mA تا 30mA (typ.20mA)
 • نوع خروجی: دیجیتال I2C
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • گین (بهره): 16X, 1X, 4X, 64X
 • پیک طول‌موج: 950nm
 • محدوده طول موج: 360 تا 1100nm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x32.72mm)

ماژول تشخیص رنگ و نور GebraBit BU27006MUC-ZTR

$3.13
 • ولتاژ تغذیه: 3V3 یا 1V8
 • جریان مصرفی: (Typ. 20 mA) 10 تا 30mA
 • نوع خروجی: دیجیتال – I2C
 • محدوده کاری : 50k lux
 • رزولوشن: ۱۶ بیت
 • گین (بهره): 128X,1X,32X,4X
 • پیک طول موج: 560nm
 • محدوده طول موج: 400 تا1100nm
 • نوع پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص کدری و آلودگی آب GEBRABIT TSW-20M

$1.81
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ/ دیجیتال
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص گاز اکسیژن GebraBit ME2-O2

$37.28
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: O2
 • رنج تشخیص گاز: ۰ تا ۲۵ درصد حجمی
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص گاز کربن مونوکسید GebraBit GM-702B

$13.69
 • ولتاژ تغذیه: 3.3V یا 5.0V
 • جریان مصرفی: 25 تا 75 میلی‌آمپر (typ. 50mA)
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • گاز قابل تشخیص: CO (مونوکسید کربن)
 • محدوده قابل تشخیص: 5 تا 5000 PPM
 • حساسیت: R0(in air)/Rs(in 150ppmCO)≥3
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص گاز کربن مونوکسید GebraBit MQ7

$3.07
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 100 تا 150 میلی‌آمپر  (Typ. 120 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: CO
 • رنج تشخیص گاز: 10 تا 1000ppm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)