در حال نمایش 9 نتیجه

ماژول تشخیص گاز اکسیژن GebraBit ME2-O2

$37.28
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: O2
 • رنج تشخیص گاز: ۰ تا ۲۵ درصد حجمی
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص گاز کربن مونوکسید GebraBit GM-702B

$13.69
 • ولتاژ تغذیه: 3.3V یا 5.0V
 • جریان مصرفی: 25 تا 75 میلی‌آمپر (typ. 50mA)
 • نوع خروجی: ولتاژ آنالوگ
 • گاز قابل تشخیص: CO (مونوکسید کربن)
 • محدوده قابل تشخیص: 5 تا 5000 PPM
 • حساسیت: R0(in air)/Rs(in 150ppmCO)≥3
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول تشخیص گاز کربن مونوکسید GebraBit MQ7

$3.07
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 100 تا 150 میلی‌آمپر  (Typ. 120 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: CO
 • رنج تشخیص گاز: 10 تا 1000ppm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول حسگر گاز کربن دی اکسید GebraBit MG-812

$13.48
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 100 تا 150 میلی‌آمپر  (Typ. 120 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: CO2
 • رنج تشخیص گاز: 350 تا 1000ppm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول حسگر گاز کربن دی اکسید GebraBit SCD40-D-R1

$21.04
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: دیجیتال – I2C
 • گاز هدف: CO2
 • رنج تشخیص گاز: 0 تا 40000ppm
 • تکرارپذیری: 10ppm±
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول حسگر گاز کربن مونوکسید GebraBit ME2-CO

$13.59
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 3.3V یا 5V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: ولتاژ آنالوگ/ منطق دیجیتال
 • گاز هدف: CO
 • رنج تشخیص گاز: 0 تا 1000ppm
 • نرخ رزولوشن: 0.5ppm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور کیفیت هوا GebraBit ZMOD4410

$21.04
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 50 میلی‌آمپر  (Typ. 40 mA)
 • خروجی: دیجیتال – I2C
 • گاز هدف: TVOC و  کیفیت هوای خانگی
 • بازه تشخیص: 0 تا 1000ppm
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول سنسور گاز کربن دی اکسید GebraBit USEQGSEAC82180

$31.14
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: دیجیتال – I2C
 • گاز هدف: CO2
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)

ماژول کیفیت هوا GebraBit SGP41-D-R4

$10.12
 • ولتاژ تغذیه ماژول:‌ 1.8V یا 3.3V
 • جریان مصرفی ماژول: 10 تا 30 میلی‌آمپر  (Typ. 20 mA)
 • خروجی: دیجیتال – I2C
 • گاز هدف: VOC و NOx
 • پکیج: GebraBit small (36.29mm x 32.72mm)