در حال نمایش یک نتیجه

ماژول سنسور مغناطیس سنج سه محوره GebraBit RM3100

ماژول سنسور مغناطیس سنج سه محوره GebraBit RM3100 با محدوده اندازه گیری میدان مغناطیسی 1100µT± با خروجی دیجیتال I2C و SPI