Medical

دمای بدن

اندازه‌گیری دمای بدن به همراه آلارم دمای بیش از حد و وقفه در خروجی

ماژول های دمای
Gebrabit

تیم جبرابیت سعی داشته با انتخاب کاربردی ترینو مقرون به صرفه ترین سنسورهای دما و یکپارچه سازی آنها در قالب کیت و ماژول، کار با این نوع سنسورها را برای شما آسان تر سازد.

مهم ترین هدف جبرابیت آموزش و نوآوری است، در همین راستا شما علاوه بر استفاده از ماژول های دما، می‌توانید در بخش دانشنامه و پروژه ها از مطالب مفید درج شده بهره ببرید.