Motion

شتاب سنج

اندازه گیری شتاب و ارتعاش

شتاب چیست؟

شتاب میزان تغییر سرعت نسبت به زمان است. یا به عبارت دیگر: شتاب، میزان افزایش یا کاهش سرعت یک جسم در واحد زمان می‌باشد. از آنجایی که سرعت یک کمیت برداری و دارای جهت است، پس شتاب باید نشان دهنده میزان تغییر بزرگی و جهت سرعت نیز باشد.  طبق قانون دوم نیوتون F=ma  یا a=F/m .  لازم به ذکر است که شتاب، باعث تولید نیرویی می‌شود که با ساختار تشخیص نیروی شتاب سنج، اندازه گرفته می‌شود. بنابراین، شتاب‌سنج در واقعیت نیرو را اندازه‌ می‌گیرد نه شتاب را. اساسا، شتاب سنج؛ شتاب را به صورت غیر مستقیم از طریق نیروی اعمالی به یکی از محورهای شتاب‌سنج بدست می‌آورد.

شتاب سنج چیست؟

شتاب سنج یا سنسور شتاب، المان های مکانیکی، الکترومکانیکی یا الکترونیکی هستند که به وسیله تکنولوژی‌های مختلف، میزان تغییر سرعت نسبت به زمان را به صورت آنالوگ یا دیجیتال به ما می‌دهند. با پیشرفت روزافزون علم، متداول ترین سنسورهای شتاب از نوع “شتاب سنج های خازنی” یا معروف به MEMS  هستند. سنسورهای شتاب در انواع متداول: تک محور، دو محوره و سه محوره ارائه می‌شوند.

انتخاب نوع سنسور

برای بکاربردن سنسور شتاب مناسب، بسته به نوع پروژه باید در انتخاب شتاب سنج دقت نمایید. درانتخاب شتاب سنج باید در نظر بگیرید کدام یک از پارامترهای 1- حساسیت، 2-پاسخ فرکانسی، 3- محدوده دینامیک و… برای شما دارای اهمیت است.

جهت آشنایی بیشتر با مفهوم شتاب و شتاب سنج ها، به زودی مطالب مفید و مرتبط در دانشنامه جبرابیت برای شما ارائه خواهیم کرد.

ماژول‌های سنسور شتاب جبرابیت

تیم جبرابیت با تجریه چندین ساله خود در زمینه طراحی و تولید ماژول های الکترونیکی، به ویژه ماژول های حرکتی، اقدام به یکپارچه سازی چندین نوع مختلف و کاربردی از سنسورهای شتاب، در قالب کیت نموده است.

با برسی ماژول و آموزش های جبرابیت، ضمن بهره برداری از آموزش های تیم ما و پروژه های گوناگون؛ در زمان خود صرفه جویی کرده و هزینه های ساخت پروژه تان را می‌کاهید.

تمامی ماژول های جبرابیت، تک به تک مراحل کنترل کیفیت در تولید را پشت سر گذاشته و سپس در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرند.

محصول
نوع
تعداد محور
ADC
FSR
پروتکل ارتباطی
خرید
اسناد فنی
دیجیتال
3
16 بیت
±2, ±4, ±8, ±16 (g)
I2C یا SPI
دیجیتال
3
16 بیت
±2, ±4, ±8, ±16 (g)
I2C یا I3C یا SPI
دیجیتال
3
16 بیت
±2, ±4, ±8, ±16 (g)
I2C یا I3C یا SPI

دسته بندی محصولات

تک محوره

شتاب سنج های تک محوره

2 محوره

شتاب سنج های 2 محوره

3 محوره

شتاب سنج های 3 محوره