Medical

ترکیبات بدنی

تجزیه و تحلیل ترکیبات بدنی

ماژول های ترکیبات بدنی
Gebrabit

تیم جبرابیت سعی داشته با انتخاب کاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین سنسورهای پزشکی و یکپارچه سازی آنها در قالب کیت و ماژول، کار با این نوع سنسورها را برای شما آسان تر سازد.

مهم ترین هدف جبرابیت آموزش و نوآوری است، در همین راستا شما علاوه بر استفاده از ماژول های تجزیه تحلیل ترکیبات بدنی یا بادی کامپوزیشن، میتوانید در بخش دانشنامه و پروژه ها از مطالب مفید درج شده بهره ببرید.