آموزش کار و برنامه نویسی با میکروکنترلر آرم STM32 به همراه ده ها پروژه ارزشمند

سرفصل مطالب

 • بررسی
 • Introduction to the SPI Specification
 • تنظیمات Clock Polarity and Phase
 • Slave Select Signal Management
 • SPI TI Mode
 • Availability of SPI Peripherals in STM32 MCUs
 • HAL_SPI Module
 • Exchanging Messages Using SPI Peripheral
 •  
 • Introduction to the DAC Peripheral
 • HAL_DAC Module
 • Driving the DAC in DMA Mode Using a Timer
 • Triangular Wave Generation
 • Noise Wave Generation
 •  
 • The Independent Watchdog Timer
 • Using the CubeHAL to Program IWDG Timer
 • The System Window Watchdog Timer
 • Using the CubeHAL to Program WWDG Timer
 • Detecting a System Reset Caused by a Watchdog Timer
 • Freezing Watchdog Timers During a Debug Session
 • Selecting the Right Watchdog Timer for Your Applicationn
 •